Mevrouw, Meneer

 
Sinds mensenheugnis staan begrippen als bescherming, veiligheid en zich behoeden tegen het kwade, centraal in ieder gezinsleven, hoe groot of klein dit ook moge zijn. Religie en volksgeloof zijn doorheen de geschiedenis vaak een antwoord geweest op de zoektocht naar deze basisbehoeften.
 
Zo ook ten tijde van de Romeinen, waar Lares, een familie van beschermgeesten, vereerd werden in ruil voor bescherming en veiligheid. In de privé-woning zelf werden zij vereerd als Lares familiares, onder wie één enkele, de Lar familiaris, de eigenlijke beschermgeest van de familie, die het huis en de inwoners zegende en beschermde tegen kwade geesten.

Ook vandaag de dag doen we beroep op beschermgeesten, alleen noemen we ze nu preventiemaatregelen, pensioensparen, beveiligingssystemen, verzekeringen, ... Zo stellen we onze eigen Lares familiares samen: een verzameling van de beste maatregelen om onze woning en onze dierbaren te beschermen tegen het kwade en tegenspoed.
 
Het is voor ons een grote eer tot uw Lares familiares te mogen behoren.
 
Jan Harboort
Zaakvoerder LARES bvba
 

 website policy

info
PRIVACY